”Skinnskatteberg behöver en stabil majoritet!”

Insändare

Vi Socialdemokrater har sedan våren 2019 jobbat för att få en omvandling av Klockarbergsvägen 8 till ett +65-boende. Staten har konstruerat denna samhällsnytta, SBO, just för små kommuner där det saknas marknadsmässiga förutsättningar för fastighetsutveckling.

Vi ska vara tacksamma för att SBO finns för oss. Moderaterna har redan från början varit emot initiativet. Dom säger att vi kan göra det billigare själva. Fel! I själva verket kommer vi att kunna lägga dessa miljoner på andra kommunala behov, aktuellt är lokalbehov för skolan och brandstationen. Sverigedemokraterna har också varit emot SBO och dom har reserverat sig mot fullmäktiges beslut.

När SBO-beslutet gick igenom (KF 16/5-22) uttryckte (M) att dom kommer att överklaga. Bara för att fördröja att arbetet kommer i gång? Fakta är att denna omvandlingsform har skett i över 30 kommuner sedan 2005 och är väl beprövad. Vi inom (S) anser att (M) har gjort allt för att söndra och slå in kilar i politiska spörsmål, inte bara nu. Under hela denna mandatperiod har dom agerat broms för oss och Skinnskattebergs utveckling.

Vi kan bara önska att Skinnskattebergs invånare tar reda på hur de lokala partierna har samverkat och kommer att samverka framöver. Om Skinnskatteberg ska utvecklas på bästa sätt, måste en stabil majoritet bildas nästa mandatperiod. Vi gör anspråk på en sådan, men vi kommer inte att sitta i minoritet.

Vi Socialdemokrater tar ansvar för att den goda utveckling som sker idag med positiv inflyttning, attraktiv bostadsmarknad med fler hyresrätter och tomter, skola och äldreomsorg m.m. ska ha bra förutsättningar även i framtiden.

Valet är ditt den 11:e september!

Lena Lovén Rolén, S

Fredrik Wigerskog, S

%d bloggare gillar detta: