Budet på Högfors herrgård så lågt att auktionen stoppades

Kronofogdens mäklare bedömer att herrgården är värd 8,7 miljoner. Men när auktionen hållits var högsta budet endast 900 000 kronor och det godtogs inte. Så det blir en ny auktion framöver.

Högfors herrgård byggdes på 1600-talet. 

Efter lång tids problem med att ägaren till herrgården i Högfors inte betalar av på sina lån skulle den kulturhistoriskt viktiga och ståtliga byggnaden utanför Norberg säljas på exekutiv auktion.

Det rör sig om en kulturhistoriskt mycket viktig byggnad som tyvärr delvis tillåtits förfalla på senare år. Grannarna i Högfors med omnejd hoppas nu att herrgården köps av en seriös ägare som vill satsa på att rusta och bevara den.

Herrgården byggdes omkring 1680 på initiativ av Jacob de la Gardie och fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad av brukspatron Knut Åkerhielm i slutet av 1800-talet. Den ärvdes av dennes dotter, gift med talmannen och landshövdingen greve Hugo Hamilton och hans familj. Huvuddelen av sitt liv bodde Hugo dottern  Florrie Hamilton på Högfors herrgård, som hon gjorde till en mötesplats för 1930- till 1950-talens kvinnorörelse.

Tingsrätten har dömt ägaren till herrgården att till Statshypotek AB betala ett kapitalbelopp på 5 325 000 kronor plus ränta från den 1 januari 2019 till och med den 27 maj 2021 med 2 249 719 kronor, samt årlig dröjsmålsränta med 18 procent enligt skuldebrevets villkor från och med den 28 maj 2021 till dess betalning sker.

I en annan dom ska ägaren betala 357 355 kronor samt ränta med 18 290 till och med den 18 augusti 2020 jämte ränta från den 18 augusti 2020 enligt den räntesats som banken vid varje punkt tillämpar beträffande krediter av detta slag.
Han ska dessutom betala 606 940 kronor jämte ränta med 33 507 till och med den 18 augusti 2020, samt ränta även från den 17 september samma år.

%d bloggare gillar detta: