Serviceassistenter införs i Fagersta för att minska bidragsberoendet

På grund av att så många personer i arbetsför ålder lever på bidrag försöker Fagerstas socialförvaltning nu med modellen att införa en ny yrkesgrupp inom omsorgen – serviceassistenter.

Bakgrunden är att kostnaderna för försörjningsstöd, tidigare kallat socialhjälp, ökat stadigt under många år och är nu uppe i cirka 20 miljoner kronor per år. Det anses ohållbart och kommunen måste göra något för att minska utgifterna.

”En del av arbetet med effektivare kommun är att införa serviceassistenter som kan utföra vissa arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Den tänkta arbetsmodellen är en samverkan mellan vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, välfärd och service samt vuxenutbildning”, fick politikerna i socialnämnden veta vid senaste sammanträdet av socialchef Ingrid Holmgren.

Personer med ekonomiskt bistånd som är intresserade och som passar som serviceassistenter får gå utbildning till det på Komvux. Efter det visstidsanställs de på Alltjänst för att utföra vissa arbetsuppgifter som städ, inköp och tvätt inom vård och omsorg.

”Visstidsanställningen kan bidra till större möjlighet till annat arbete eller mersmak för arbete inom vård och omsorg och vidareutbildning inom området. Om personer går ut i arbetslöshet kan de ha rätt till a-kassa.
Projektet genererar både en samhällsvinst och en vinst för den enskilda individen”, menar socialchefen, och påpekar att projektet genererar både en samhällsvinst och en vinst för den enskilde individen.

%d bloggare gillar detta: