Parkering tillåten på Järntorget igen

Nu är det åter tillåtet att parkera på en del av Järntorget i Fagersta utan att bötfällas. Men någon vildparkering framför husen kommer inte att accepteras.

Sedan Västmannavägen grävdes upp för snart fyra år sedan för att byta vatten- och avloppsrör har det varit tillåtet till och från med parkering på Järntorget. Till glädje för kunder men irritation för andra.

Efter att kommunen uppvaktades av affärsmän som kritiserade bristen på p-platser beslutades att öppna igen. Det ledde till att så många parkerade att boende och blåljusfordon hindrades från att komma fram och p-förbud infördes åter.

Många bötfälldes men kritiken fortsatte mot att kommunen tagit bort flertalet p-platser efter Västmannavägen som nu är gåfartsgata utan att ersätta dem.

Efter att en del justeringar gjorts med avspärrning av en del av torget blev det bättre. Men när Västmannavägen öppnades igen för trafik blev det åter förbjudet att åka in och parkera.

Flera affärsidkare tyckte att det hade fungerat väldigt bra med parkering på torget och kunderna var nöjda. Så de hörde av sig till kommunen med önskemål om fortsatt parkering där nu när det inte längre finns någon torghandel.

Det senaste budet är att det är tillåtet att parkera framför Systembolaget, men inte på den andra sidan. Efter att torget byggts om kommer det att vara p-platser på delen närmast infarten.

%d bloggare gillar detta: