Moderaterna vill öppna en ny vårdcentral i Fagersta

Moderaterna i Region Västmanland går till val på att en ny vårdcentral ska öppnas i Fagersta för att klara Norra länsdelens behov.

”Antalet vårdcentraler i Västmanland har minskat. 2010 fanns det 32 vårdcentraler i länet, vilka minskat till dagens 28. Detta trots att befolkningen ökat med 12 procent i Västmanland och flera nya bostadsområden har växt fram”, påpekar M.

– För oss är det en fråga om rätten till en bra vård i länets alla delar. Valfrihet är en förutsättning för det. Vi ställer oss skeptiska till en minskning av vårdcentralerna som Socialdemokraternas politik lett till. Vi ser hellre att det finns fler vårdcentraler så de blir mer lättillgängliga och ger medborgarna en möjlighet att välja, säger Jenny Landernäs (M).

M menar att dagens regelverk för vårdcentralerna har gjort det näst intill omöjligt att etablera nya vårdcentraler. Moderaterna vill därför göra om finansieringsmodellen och uppdragen för vårdcentralerna så det främjar fler aktörer.

– Fagersta är tillräckligt stort för att rymma en till vårdcentral. Vi arbetar för att stärka valfriheten för fagerstaborna och öka tillgängligheten till vårdcentralerna. En till vårdcentral i Fagersta skulle bidra till att fler får vård i tid säger Jan Johansson, Moderaternas gruppledare i Fagersta kommun.

%d bloggare gillar detta: