Fagerstas ledning hoppas få tyst på fontänen och klagomålen om buller

Det blir ingen ny mätning av ljudet från fontänen på Brinelltorget. Istället hoppas politikerna att NVK ska få ned volymen så mycket att den kan vara igång inom kort.

Det har varit flera turer kring fontänen sedan den stängdes av mitt under förra sommaren efter drygt 15 år. Kultur- och fritidsutskottet beslutade i januari i år att uppdra till Välfärd och service att presentera förslag till utsmyckning på Brinelltorget som ersätter fontänen, samt att utreda möjligheterna att placera den utanför kommunhuset.

Den första bullermätningen utfördes 2016 när klagomål första gången kom om störande ljud från fontänen. Ett antal försök till att dämpa bullret har skett efter den mätningen och den slutliga justeringen bestod av att sänka trycket.

Åtgärden att sänka vattentrycket har haft viss effekt. Ljudnivån har sänkts med 2-3 decibel. Kravet är dock fortsatt att ljudnivån måste sänkas ytterligare 6 decibel dagtid under vardagar och vid helg måste ljudnivån sänkas 11.

Ombyggnaden av Järntorget planeras vara genomfört till hösten 2022. Därefter kommer ombyggnad och utveckling av Brinelltorget att ske som etapp 3. Projekteringsarbetet beräknas påbörjas under våren och genomförandet vara klart 2023.

”Ur den aspekten vore det önskvärt att utreda utemiljön med fontän eller andra eventuella konstverk i samband med NVK:s projektering av Brinelltorget och avvakta andra åtgärdsförslag för fontänen”, anser Välfärd och service som föreslår att man väntar med insatser i nuläget.

I samverkan med NVK räknar man med att få ett helhetsperspektiv på utveckling av Brinelltorget där en ny utemiljö för fontän eller andra kulturella förslag tas med i projekteringen.
Förslaget från allmänheten om att byta plats med den mindre och tysta fontänen i Vilhelminaparken fick inget gehör.

Kultur- och fritidsutskottet anser dock att anpassningar av fontänen ska kunna ske omgående, med planering som inte kräver upprivning av yta i samband med framtida arbeten på Brinelltorget.

Lyckas inte NVK med att få ned volymen blir det ingen fontän på Brinelltorget i sommar heller.

%d bloggare gillar detta: