Våld är inte lösningen – välj kärlekens lag

Samhället vi söker är en trygg plats för framtida generationer.
Det har aldrig varit så viktigt att ta ställning som det är nu.

INSÄNDARE

När ideologier börjar överglänsa varandra med mörka strategier som går emot allt Sverige har stått för de senaste decennierna, då bör vi bli oroliga.
Precis som vi individer tar fel steg, kan även kollektivet drabbas av misstag.

Utveckligen som har skett i Sverige de senaste åren är minst sagt alarmerande, och som det ser ut, verkar vi vara på väg att hamna på fel sida av historien. Röster höjs alltmer för våld och att ge igen med samma mynt, fientlighet och illvilja genomsyrar stora delar av vårt samhälle.

Det farligaste är inte bara segregationen, det farligaste är avvecklingen av det civiliserade öppna samhället som vi så länge har varit så stolta över. Det är inte bara så att vi har misslyckats med att hjälpa våra medmänniskor att anpassa sig, vi är dessvärre på väg att efterlikna samhällen flyktingarna har flytt ifrån, särskilt när hämnd efterfrågas och hårdare tag framtvingas.

Om vi tar till samma metoder som man gör i länderna i Mellanöstern för att hantera våld, vad skiljer oss då från diktaturerna i dessa länder? Vad är svårigheterna med att se problemen som de är, ur behovs- och frustrationsperspektiv?

Det funkar inte när vi vägrar att se och höra våra medmänniskor, när vi inte vågar bekräfta och bemöta deras rädslor. Istället ser vi dem som en symbol för någonting vi hatar, och det åt båda hållen.
Motstånd och våld skapar lidande.
Vad är det för samhälle vi eftersöker? Vilka förutsättningar vill vi förbereda för våra barn och kommande generationer?

Hitler skickade ett sändebud till Gandhi i hopp om hjälp i kriget mot engelsmännen som då ockuperade och koloniserade Indien. Mahatmas svar var: ”Jag väljer kärlekens lag och inte djungelns lag” eller något liknande.
Det du odlar i dig växer!
Den vägen du väljer kommer att växa i dig, välj rätt, välj kärlekens lag.

Vänsterpartiet i Fagersta
Linda Normann
Hassan Chabbani

%d bloggare gillar detta: