Nu införs screening mot tjock- och ändtarmscancer

I maj inför Region Västmanland allmän screening för att upptäcka och förebygga tjock- och ändtarmscancer. Det är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, men kan nästan alltid botas – om den hittas i tid.

– Införandet av screeningen innebär att personer som är folkbokförda i Region Västmanland i utvalda åldersgrupper blir erbjudna provtagning och undersökning för att kunna upptäcka cancer så tidigt som möjligt, säger Haile Mahteme, verksamhetschef på kirurgkliniken i Region Västmanland.

2020 fick 191 personer i Västmanland cancer i tjock- och ändtarmen. Regionalt cancercentrum bedömer i en rapport att screening minskar risken att dö i tjock- och ändtarmscancer med minst 15 procent och att 300 liv per år kan räddas i Sverige.

– Screeningens huvudsyfte är att tidigt upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen och därmed minska risken för att patienten måste genomgå omfattande operationer och behandlingar, säger Haile Mahteme.

Alla personer som fyller 60 år under 2022 kommer att erbjudas screening. Under 2023 kommer sedan alla som fyller 60 och 62 att erbjudas screening. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Erbjudandet kommer med posten och innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.

– Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Ungefär två procent av de som skickar in test har spår av blod i avföringen, säger Haile Mahteme.

Om provet visar spår av blod erbjuds man en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer, och därefter diskuteras utredning och behandling. Screeningundersökningen sker på Endoskopimottagningen på Västmanlands sjukhus Köping.

– Den som upplever symtom från tarmen ska söka vård och inte vänta på provtagning. Symtom kan exempelvis vara synligt blod i avföringen, blodbrist utan annan förklaring eller förändrade avföringsvanor, påpekar Haile Mahteme.

%d bloggare gillar detta: