M: Administration och ledning växer tre gånger snabbare än antalet läkare

För varje läkare som Region Västmanland anställt sedan 2018 har tre personer inom ledning, administration och handläggning anställts. Det påpekar Moderaterna i länet som är starkt kritiska till utvecklingen.

– Att antalet anställda som arbetar med ledning och administration ska öka tre gånger snabbare än antalet läkare är inte rimligt. Patienter som inte får vård i tid kan inte administreras bort. Vi behöver fler händer i vården, inte i administrationen säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M).

Region Västmanland redovisar 7272 anställda för 2021, av dessa utgörs lite drygt 20 procent av personal inom ledning, handläggning och administration, 10,8 utgörs av läkare och 26,1 av sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

– Att administrationen ständigt ska öka är ingen naturlag. Moderaterna har vid flera tillfällen ifrågasatt den ständigt växande administrationen och krävt en rad åtgärder för att förbättra situationen, bland annat anställningsstopp inom central administration.

– Tyvärr har Socialdemokraterna aktivt motarbetat våra lösningar och förslag för att komma till rätta med problemen samtidigt som de fortsätter att bygga nya politiska strukturer och inrätta nya nämnder i regionen säger Mikael Andersson Elfgren.

%d bloggare gillar detta: