L: Statliga dumheter suger energi och kostar pengar som kan användas betydligt bättre

INSÄNDARE

Statlig styrning av sjukvården behövs, men inte denna styrning. Det är hög tid att staten tar ansvar för vad den ska göra och vad den INTE ska göra för att lösa sjukvårdens problem.

Många av sjukvårdens problem kokar ned till arbetsvillkor. Patienter har svårt att få tid på sin vårdcentral, samtidigt som engagerade yrkespersoner hindras från att starta mottagning. Sjukhus vill öppna fler vårdplatser, men det vi kallar sjuksköterskebristen (dvs det finns sjuksköterskor, men inte där) håller vårdplatser stängda. Människor behöver helt enkelt vård, men för få finns på plats för att hjälpa. 

Liberalerna anser att staten har en stor läxa att göra i detta. Trots att ministrar gärna påpekar att regionerna ansvarar för svensk sjukvård, försöker stat och rikspolitiker gärna ”hjälpa” och ”satsa” kortsiktigt. Nya myndighetsdirektiv och tillfälliga medel för bra vård kan låta kraftfullt, men tung uppföljning och återrapportering leder ofta till fler toppadministratörer snarare än fler sjukvårdsutbildade.

Ingen enda människa kan tillsvidareanställas eller få en löneförhöjning med tillfälliga medel. Krav på storskalig vård i en hel region leder ofta till ingen vård alls. Statliga dumheter suger idag energi och kostar pengar som skulle kunna användas betydligt bättre.

– Hur många ledningsadministratörer behöver regionerna anställa idag för att serva staten? 

– Hur mycket tid tvingas vårdutbildade ägna åt administration, redovisning och uppföljning som skulle kunna tas bort eller automatiseras? 

– Hur många fler skulle välja att jobba i primärvården, om de fick lagstadgad rätt att driva småskalig vård med en eller några få kollegor?

Statlig styrning av sjukvården behövs. Men. Inte med ett fokus på fördyrande detaljer, utan på strategi. Lagar måste underlätta för småskalig vård och stärka patienternas rättigheter. Fortbildning under yrkeslivet måste bli en rättighet i sjukvården. Detta är styrning som är långsiktig och fungerar. Staten behöver sluta detaljstyra kortsiktigt med tillfälliga medel och baksäteskörande överbyråkratisering. 

Därför ger vi ett vallöfte från en (L)-styrd stat: att helt enkelt ta ansvar både för vad staten ska göra och för vad den INTE ska göra för att lösa sjukvårdens problem. För djävulen sitter i detaljstyrningen – inte minst i sjukvården. 

Lina Nordquist (L), sjukvårdspolitisk talesperson

Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård

%d bloggare gillar detta: