Nya fina skåp för sopkärl för att förhindra bränder

NVK har köpt in kärlskåp där tunnorna för sopor placerats. Orsaken är att försäkringsbolaget krävt att tunnorna inte ska gå att rulla i väg och sättas i brand.

För några år sedan var det vanligt att sopkärl sattes i brand vid kommunala byggnader som Risbroskolan, LSS-boendet på Blankavägen och äldreboendet Malmen.

Skadegörelsen kostade mycket men hade kunnat bli ännu värre om elden nått någon fastighet. Därför har NVK börjat placera ut skåp som är låsta.

– Sopkärlen är inlåsta i kärlskåpen därför att vårt försäkringsbolag kräver att man inte ska kunna rulla fram en tunna till fastigheten och tända eld, säger fastighetsingenjör Roger Ofstad på NVK.

Men hur ska man kunna slänga sopor där när skåpen är låsta?

– Alla som ska slänga sopor har fått en nyckel till skåpen. Det är viktigt att sortera så att vi inte får betala mer för att det läggs i fel tunna vilket är vanligt, säger Ofstad.

Ett problem rent allmänt är att andra personer lämpar av sopor vid kärl. Så har redan skett vid Risbroskolan där någon slängt tre säckar med skräp bakom skåpen.

%d bloggare gillar detta: