Skinnskatteberg bäst och Norberg sämst jämställt på att driva företag

Företagarna har undersökt hur jämställt det svenska näringslivet är och hur jämställdheten inom näringslivet skiljer sig mellan landets regioner och kommuner. I Västmanlands län finns det mest jämställda näringslivet i Skinnskatteberg där 24 procent av företagsledarna är kvinnor.

Både Surahammar och Norberg, där endast 9 respektive 11 procent av företagsledarna är kvinnor, hör till de tio kommuner i landet vars näringsliv är mest mansdominerat.

Trots att två av länets kommuner hör till de tio kommuner i landet med lägst andel kvinnliga företagsledare placerar sig Västmanlands län på sjätte plats bland landets 21 regioner med 21 procent kvinnliga företagsledare. Den högsta andelen kvinnliga företagsledare, 27 procent, finns i Stockholms län. Lägst andel kvinnliga företagare, 17 procent, har Jönköpings län.

– Den positiva trenden med ökande andel kvinnliga företagsledare i riket har brutits de senaste åren, det är oroväckande. Att vi fortfarande har kommuner där bara ungefär var tionde företagsledare är kvinna är alarmerande. I Västmanland behöver politikerna i både Surahammar och Norberg fundera över varför färre kvinnor väljer att ta steget att bli företagare i just deras kommuner, säger Thomas Byström som är regionchef för Företagarna i Västmanlands län.

%d bloggare gillar detta: