Café Koltrasten blir kvar för de ensammas skull

Fagersta kommun har ändrat sig efter att socialkontoret lagt fram vilka konsekvenserna blir om Café Koltrasten slår igen sin matservering. Vinnare är ensamstående i Kolarbyn som fortsatt kan äta tillsammans med andra.

I höstas såg det ut som att caféet skulle få slå igen efter många års uppskattad matservering. Kultur- och fritidsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2021 och föreslog då kommunstyrelsen besluta att stänga Café Koltrasten under helger och helgdagar från och med den 1 december 2021, samt att uppdra till kostservice att under våren 2022 avveckla verksamheten Café Koltrasten helt.

Men kommunstyrelsen beslutade den 1 februari att först inhämta ett yttrande från socialnämnden. Och efter att Eva Blomberg på socialkontoret gjort en utredning backar nu kommunen eftersom möjligheten annars försvinner för äldre i norra delen av Fagersta att i närområdet umgås och äta i gemenskap med andra under hela veckan.

”Äldre äter lunch vid Café Koltrasten i samband med t.ex. bingo eller att man passar på att delta i sittgympa när man ändå går dit och äter. Detta kan ses som förebyggande insatser för en god hälsa för äldre. Om Café Koltrasten stänger behöver även följande beaktas; Matlådor måste levereras på ett annat sätt. De boende vid LSS- boendet behöver få mat på annat sätt.

De personer som i dag har sin dagliga verksamhet på Koltrasten måste få en annan sysselsättning. Beställningar och leveranser till t.ex. café vid brukskontoret kan inte levereras. Underhållning och andra aktiviteter i lokalerna kommer inte att bli lika attraktivt när det inte finns någon servering. Det är troligt att många äldre kommer att bo i huset trots att huset koltrasten inte längre är ett särskilt boende”, skriver Blomberg i utredningen.

På caféet arbetar deltagare från arbetsmarknadscentrum och daglig verksamhet. Dessa medarbetare har behov av daglig handledning vilket kostservice personal inte kan tillgodose under helger och helgdagar, då denna tjänstgör måndag till fredag.

Välfärd och service skriver att om caféet fortsättningsvis ska vara öppet 365 dagar om året behöver Kostservice anställa ytterligare en medarbetare för att tillgodose behovet av daglig handledning då samordnaren tjänstgör måndag-fredag. 

Välfärd och service uppdras nu att se över och presentera förslag på bemanning av Café Koltrasten i syfte att kunna hålla öppet vardagar såväl som helger.

%d bloggare gillar detta: