Elever som väljer andra skolor kostar Fagersta stora pengar

Den främsta orsaken till Brinellskolans ekonomiska problem är att elever har rätt att gå gymnasiet var de vill. Enbart under höstterminen gjorde skolan ett rekordstort underskott på 12,3 miljoner kronor.

Det visar utbildningsnämndens bokslut, som nu läggs på kommunstyrelsens bord. Det är en tuff uppgift för Fagersta kommuns nya utbildningsnämnd och chef att få ordning på Brinellskolans ekonomiska bekymmer, sedan man tog över driften av gymnasiet helt i egen regi förra sommaren. Tidigare drevs det tillsammans med Norberg och Skinnskatteberg och underskotten delades mellan de tre.

För varje elev som väljer en fristående gymnasieskola måste Fagersta betala ersättning per termin. Den är olika för programmen beroende på vilka kostnader det medför att driva ett program. Särklass dyrast är särgymnasiet som kostar 211 000 per termin och elev, medan barn- och fritidsprogrammet är billigast med 58 000.

Ett arbete pågår med att skapa rätt bemanning på Brinell i förhållande till de pengar man har att röra sig med, men att skära ned på program anses inte som ett realistiskt alternativ eftersom det skulle få ännu fler att söka sig utanför Fagersta, samtidigt som skolans status skulle sjunka om man inte längre kan erbjuda de nationella programmen.

2022 års bidragsnivåer föreslås bli enligt följande tabell:

%d bloggare gillar detta: