Nostalgibilden

Astrid Persson svarvar granatämnen i Fagersta bruks granatverkstad mitt under brinnande krig på 1940-talet, då bruket expanderade kraftigt.

Om detta finns att läsa på Bruksmusei vänners hemsida där det också berättas om Hesa Fredrik och luftbevakningen från tornen i Fagersta.

April 2022 – HESA FREDRIK FYLLER 90 ÅR

%d bloggare gillar detta: