Kraftig nedgång för brottsligheten i Fagersta

Polisen noterar en rejäl nedgång i antalet anmälda brott i Fagersta. Under januari, februari och mars i fjol anmäldes det 404 brott, medan årets siffra är 273. En minskning med 131 brott.

”Vad minskningen beror på är mycket svår att svara på och inte heller är det så att en brottskategori står för en stor minskning utan samtliga brottskategorier visar nedgång i anmälda brott. Pandemin har under flera år säkerligen bidragit till att färre våldsbrott sker i den offentliga miljön där vi vistats betydligt mindre. Restriktioner har också bidragit till att samhället och i synnerhet våra hem haft fler naturliga väktare då vi spenderat mer tid i hemmet och inte på resande fot”, säger kommunpolis Andreas Olsson Ahlstedt i en rapport till Fagersta kommun.

Under årets tre första månader anmäldes det 31 våldsbrott i Fagersta vilket är 10 färre än motsvarande period förra året. Fortfarande är det så att förövare och brottsoffer är bekanta med varandra på något sätt och det är ovanligt att någon misshandlas av någon obekant. I tre misshandelsfall är parterna okända för varandra och kan kopplas till krogmiljö och påverkan av alkohol.

”Tyvärr tror vi att många våldsbrott sker innanför hemmets fyra väggar och då aldrig kommer upp i dagens ljus. Under dessa tre månader kan fem våldsbrott betraktas som brott i nära relation där misstänkt och målsäganden har eller har haft en parrelation eller kommer från samma familj”, framgår av rapporten.

När det gäller skadegörelse har polisen under en längre tid sett en positiv nedgående trend. Det anmäldes 15 brott under årets första månader mot 27 föregående år. Brotten utgörs främst av skadegörelse av fasader eller inventarier i olika publika byggnader.

Även för narkotikabrotten ses en nedgång under de tre första månaderna, från 49 anmälda brott 2021 till 39 anmälda brott 2022. Statistiken för narkotikabrott skiljer sig i mångt och mycket från många andra brottskategorier då brotten nästan alltid är egeninitierade vilket betyder att det är polismyndigheten som upptäcker och anmäler brottsligheten.

”Nedgående siffror inom området är på sitt sätt glädjande då det kan betyda att det finns mindre narkotika i Fagersta kommun. Men tittar vi på statistiken från en annan infallsvinkel är ökande statistik inom egeninitierade brottskategorier också till belåtenhet då det visar att polisen arbetar på rätt sätt. Polisen i Fagersta har under de senaste åren arbetat aktivt och inriktat mot brottslighet relaterad till narkotika och arbetet har burit frukt. Flera stora narkotikabeslag har gjorts och individer kopplade till narkotikamiljön har dömts för brott”, påpekar Andreas Olsson Ahlstedt.

Under inledningen av 2022 har polisen i Fagersta arbetat riktat mot platser där ungdomar befinner sig i hopp om att samla information om narkotikabruk bland unga. Flera besök har gjorts på fritidsgården under kvällstid och möten har också hållits med personal från fritidsgården för att öka samverkan organisationerna emellan.

%d bloggare gillar detta: