Gabrielsson kräver svar på varför så få i länet opereras för skador vid förlossning

Enligt nationell statistik opereras färre kvinnor i länet jämfört med riket för vanliga åkommor. Malin Gabrielsson (KD) kräver nu svar från regionstyret på bakgrunden till detta.

– Det verkar som att kvinnor i Västmanland prioriteras ned för operation gällande vanliga problem för kvinnor – eftersom det rör sig om flertalet diagnoser. Jag kan inte se någon annan anledning och nu vill jag veta varför , så att det går att åstadkomma förändring, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition för Kristdemokraterna.

– Jag är trött på att återkommande upptäcka att kvinnor ges sämre vård i Västmanland jämfört med andra län. Det finns sedan länge ett statsbidrag för att stärka kvinnornas sjukvård, uppenbarligen har pengarna förvaltats bättre på andra håll, säger Malin Gabrielsson i en interpellation.

Enligt öppna jämförelser mellan sjukvården i landets regioner så ligger Region Västmanland efter i att erbjuda kvinnor uppföljande besök efter förlossning. Risken är att fler kvinnor i Västmanland lever med smärta och besvär i onödan.

– Dessutom verkar det alltså vara så att kvinnor i Region Västmanland mycket sällan erbjuds operation för att åtgärda förlossningsskador. Även gällande operation för framfall, inkontinens och borttagande av livmoder opereras färre kvinnor jämfört med riket.

– Stärkt kvinnosjukvård kräver politisk handlingskraft. Jag är redo, men det är uppenbarligen inte S-styret eftersom så lite händer på området, påpekar Malin Gabrielsson.

Tillgänglighet för rekonstruktiv kirurgi efter förlossningsskador (backenbottenutbildning.se)

 

%d bloggare gillar detta: