Respektlöst att privatisera SFI utan att ta hänsyn till konsekvenserna

INSÄNDARE

Jag blir orolig för demokratin när politiker, utan att ta hänsyn till konsekvenserna bestämmer sig att privatisera SFI (svenska för invandrare).

SFIs viktiga funktion handlar inte bara om att lära ut svenska språket, den spelar även en avgörande roll i att bana vägen för individen för att bli fullvärdig medlem i det svenska samhället.
Beslutet om privatisering har nu fattats av kommunfullmäktige, utan att ta hänsyn till följande:

1. Hur ska nyanlända kunna ta ställning till vilken utförare de ska välja efter kvalitet?
2. Undervisning sker ofta på distans, vilket kan innebär sämre undervisning och resultat.
3. Vad händer med de 8 utbildade lärare som nu är anställda inom SFI i Fagersta?
4. Vad händer med lokalerna på Olympen?

Majoriteten har undanhållit en omfattande utredning som rektorn på komvux har genomfört. Utredningen skickades till kommunen som underlag inför beslutet, där framförs hur SFI i privat regi fungerar i flera andra kommuner. Det finns även prisjämförelser och beskrivning av volymer och elevsammansättningar. Den går också igenom förutsättningar för utbildningen, inte minst lagar som behöver tas hänsyn till.

Socialdemokraterna och Moderaterna som är i majoritet bestämde att fullmäktiges ledamöter inte skulle få ta del av detta. Förutom sex vänsterpartister som har röstat nej, har hela oppositionen som består av Liberalerna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet röstat med majoriteten för en privatisering. Alla andra partier är tydligen bekväma med att fatta beslut utan konsekvensbeskrivning, trots att de förs bakom ljuset.
Personligen tycker jag att det är respektlöst mot Fagerstas invånare i allmänhet och mot rektorn och SFI-personalen på komvux i särskildhet.

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: