Vänstern fick nej på samtliga förslag till satsningar i Fagersta

När kommunstyrelsen på onsdagen behandlade Fagerstas budget för nästa år lade Vänstern fram elva egna förslag till satsningar. Men S och M avslog allihop.

– Tråkigt, det är satsningar på företagande, ungdomar, miljön, kultur med mera. Och vi får avslag på allt. I stället reserveras medel till kommunstyrelsen. Vi kommer att föra fram dessa viktiga förslag till fullmäktige, säger en besviken Shiro Biranvand.

Dessa egna insatser möjliggör att vi kan söka statsbidrag och/eller bidrag från länsstyrelsen. Då har vi ökat möjligheterna till det dubbla, eller mer, påpekar han.

I stora drag är Fagerstas partier överens om hur skattepengarna ska fördelas nästa år, där det mesta är lagstadgat och går till skolan och äldreomsorgen. Men det finns också pengar över som V vill öronmärka för olika ändamål.

Det rör sig om sju miljoner till följande områden med partiets motiveringar:

Sociala företag, 700 000

Denna satsning ger möjlighet till personer med affärsideér att få nödvändigt stöd och handledning för att kunna starta, driva och utveckla sociala företag.

Utbilda undersköterskor till sjuksköterskor, 1 miljon kronor

Med hjälp av egna insatser och statsbidrag har vi under senaste åren utbildat undersköterskor till sjuksköterskor. Detta blir en utökning av denna satsning för framtida behov.

Förebyggande insatser för att motverka placeringar av barn och ungdomar, 2 miljoner kronor

Satsningen ska leda till kontinuerlig kontakt med barnomsorg och skolor, fler föräldrastödjande insatser i evidensbaserade program, fånga upp signaler och stärka nätverket runt familjen.

Förbättrad skötsel av allmänna platser och stadsnära skogsstigar 600 000

Idag används skog- och naturupplevelser allt mer som grön terapi. Forskningen ger belägg för att naturterapi fungerar som stresslindring och för rehabilitering.
Med denna satsning vill vi göra närmiljön trevligare och mer tillgänglig samt öka tillgången till friluftsliv och rekreation, vilket ingår i skogens sociala värden.

Fritidsledare som fältuppsökare på dagtid, 600 000

Satsningen ska möjliggöra kontakt med lärare,skolpersonal och att direktkontakt tas med elever som inte deltar i organiserade aktiviteter på fritidsgården. Uppdraget blir att, på skolor och allmänna platser, ta kontakt och genom samtal inspirera elever att delta i organiserad fritidsverksamhet.

Idrottssamordnare, 600 000

Idrottssamordnare blir ett verktyg för att skapa gemenskap. Satsningen ska ge barn och ungdomar, flickor som pojkar, möjlighet till allsidig idrottsutveckling som blir en norm för hela livet.

Kulturkommunikatör/samhällsinformatör, 600 000

Satsningen handlar om att öka intresset för konst, musik, teater, film, böcker mm samt även främja kulturutbyte för en förbättrad integration.

Ungdomsfullmäktige, 600 000

Genom denna insats ökas möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen. Det kan ske genom att ta upp ungdomsfrågor, ge råd till politiker och fungera som remissinstans. Det betyder att ungas perspektiv finns med i beslut som fattas. På detta sättkan ungdomars inflytande i olika samhällsfrågor bidratill ett större intresse för demokrati och partipolitipolitik samt ett ökat engagemang i samhällsfrågor.

Gymnasieambassadör/informatör 200 000

Efter NVU:s splittring finns en risk för att elever från Skinnskatteberg väljer gymnasieprogram i Köping och Norbergselever vänder sig till gymnasium i Avesta. Satsningen ska öka intresset från elever och föräldrar i norra Västmanland att välja Brinellskolan i första hand.

UF företag, 50 000

Västmanlands UF är bäst i landet. Fagersta ska bli bäst i Västmanland. Denna satsning ska, efter ansvarigas bedömning, fördelas på antalet U-företagare för en ännu bättre start.

Revisorer, 50 000

Denna satsning blir ökad garant för att granskningar och
ansvarsprövningsprocessen blir ännu bättre. Det ger i sin tur möjlighet till förbättrat politiskt ansvarstagande och är en förutsättning för fullmäktiges bedömning i ansvarsfrågan.

%d bloggare gillar detta: