Välj en person som kan skapa en positiv atmosfär kring både S och Fagersta!

INSÄNDARE

För en del verkar det konstigt att Marino Wallsten kliver av efter två perioder, medan andra ser det som en skänk från ovan. Nu gäller det att lansera någon som kan skapa en positiv bild av både partiet och kommunen.

Av det man läst i de lokala medierna så finns det inte ens en handfull att välja på. Valberedningen måste nu frigöra sig från gamla lojaliteter och våga förnya, precis som S i länet gör med riksdagslistan.

Av de tre som nämns som tänkbara har Niklas Bergström ett långt förflutet som politiker, utan att ha åstadkommit något som man minns. Han har hattat hit och dit om att bygga om Norrbygården som efter flera års förseningar köpts in för 15,5 miljoner för att sedan ska rivas.
Han har som ordförande i socialnämnden levererat det ena mångmiljonunderskottet efter det andra, något som ger oss som var med på den tiden då S i Fagersta förstörde ekonomin helt en stor klump i magen.

Det som dras fram som Åsa-Märta Sjöströms främsta kvalitet är att hon är kvinna. Det räcker inte som merit i ett jämställt samhälle och hennes sätt att leda fullmäktige har inte imponerat. ”Dååså!” Gemensamt för henne och Niklas B. är att de förknippas starkt med den arrogans och delvis även fulhet som det avgående kommunalrådet visat otaliga prov på i debatter och insändare.
De har mage att gång på gång kritisera andra men har själva inte haft förmågan att medverka till att debattnivån höjts, tvärtom måste jag säga. Ingen av dem fick heller godkänt i FN:s omröstning bland läsarna.

Fagersta behöver lyftas i kragen efter flera år där missnöjet vuxit över hur en del av skattepengarna använts och där de som bestämmer inte visat någon vilja att lyssna på invånarna. Det mest kända och avskräckande exemplet är att de inte valde något av de alternativ som kulturchefen förde fram för att göra Vilhelminaparken mysigare och trevligare, helst med en uppfräschad damm med rinnande färskvatten och mur med planteringar runt om. Istället tog de bort dammen och asfalterade.

Då återstår bara Jimmy Fredriksson, den yngste av de tre. De norbergare jag känner har bara gott att säga om honom, likaså de nere på Seco där han är anställd. Han är ideologiskt stark men tar sig tid att lyssna även på andras argument och belastas inte av gamla synder som skulle gett honom en dålig start.

Fagerstaborna behöver få känna stolthet och glädje över sin hembygd, det ser man till exempel på responsen när FN lägger ut fina bilder som senast på Norra station och alla vackra planteringar i centrum varje år, och då är den högst politiskt ansvarige en mycket viktig kugge i maskineriet, som på ett ödmjukt sätt kan föra kommunens talan utan att bli fullt osams med delar av massmedia och därmed många som ska rösta i kommunalvalet. Han är också den ende av dem som skulle våga riva upp asfalten i Vilhelminaparken.

Fagerstabo sedan -57

%d bloggare gillar detta: