M kräver att mammografin upphandlas i Västmanland

Oktober är Rosa månaden – en månad där bröstcancer uppmärksammas särskilt. I samband med det lägger Moderaterna i Regionen förslag om att upphandla screeningen.

”Mammografiscreeningen i Västmanland har en lång kö som byggts upp under pandemin. Något som leder till uppskattningsvis 100 oupptäckta cancerfall och kön väntas ta två år att arbeta bort. Därför föreslår Moderaterna att regionen ska upphandla mammografiundersökningar för att på tidigt stadium upptäcka bröstcancerfall och öka tillgängligheten inom bröstcancervården i Region Västmanland”, säger M i ett pressmeddelande.

– Jag anser att det är angeläget att prioritera cancervården, för en jämlik kvinnosjukvård i Västmanland. Regeringen har under året gjort extra satsningar på kvinnosjukvården i form av statsbidrag. Varför agerar inte S-styret? säger Anna Nygren, regionfullmäktigeledamot (M).

– Jag har själv erfarenhet av en allt för lång vårdkö då jag väntat i åtta månader. Och jag vet att det är många som väntat längre än jag. Det är inte försvarbart att kvinnor i Västmanland inte får den vård de behöver. Vi ska inte riskera att någon ska bli allvarligt sjuk i en vårdkö för något vi kan ändra på.

Moderaterna i region Västmanland vill att arbetet inleds omgående för att hinna upptäcka fler fall av bröstcancer i tid.

– För varje dag som går riskerar ännu en kvinna att bli allvarligt sjuk – upphandla mammografiundersökningar nu, avslutar Nygren.

%d bloggare gillar detta: