Sociala räknar med stort underskott – men nu är pengarna från staten slut

Socialnämnden räknar med att gå cirka 8,3 miljoner kronor back i år. Och nu finns det inte mer pengar att hämta från etableringsfonden. De tog slut i somras.Det visar den senaste prognosen där socialnämndens resultat för perioden januari till augusti 2021 visar ett underskott på 5,5 miljoner. Nämnden räknar med att nettokostnaden kommer att överstiga den angivna budgetramen med 8,3 miljoner på helåret.

Etableringsfonden som funnits i flera år och bestått av stora flyktingbidrag från staten innehöll 6,5 miljoner i somras och har nu tagit slut. Fonden har därför inte kunnat ge täckning för etableringens kostnader som överstiger den statliga schablonersättningen.

Individ- och familjeomsorgen redovisar på totalen ett underskott på 10,5 miljoner varav 8,5 alltså beror på att etableringsfonden är tom. Vård- och omsorg visar i prognosen ett underskott på 3,2 miljoner.

Socialnämndens egen ram och den gemensamma administrationen visar ett överskott på 5,4 miljoner i prognosen av den reserv som finns för oförutsett och utjämning av verksamhetens kostnader.

%d bloggare gillar detta: