Företaget som orsakade skogsbranden i konkurs efter domen om skadestånd

Det lilla företaget MB Skog Edsbyn i Hälsingland har försatts i konkurs. Detta eftersom hovrättens dom om böter på 2,5 miljoner inte tas upp av högsta domstolen.

Det uppger sajten helahälsingland. Efter sju år har därmed sista ordet sagts från rättsväsendet när det gäller vem som var ansvarig och ska betala för att den stora skogsbranden började och som kostade ett människoliv och enorma summor i nedbrunnen skog.

Stora Enso friades från ansvar medan deras underentreprenör, MG Skog Edsbyn, fälldes i både tingsrätt och hovrätt för att ha orsakat branden genom gnistbildning vid markarbete. Företaget överklagade domen om grov allmänfarlig vårdslöshet till högsta instans som inte gav prövningstillstånd.

I och med att företaget är litet och inte har någon möjlighet att betala böterna ansökte man om konkurs, vilket Hudiksvalls tingsrätt godkänt.

%d bloggare gillar detta: