Ett fåtal i Fagerstas ledning sitter på en lång rad stolar

Ett fåtal av Fagerstas politiker sitter på en lång rad stolar i maktens korridorer. Flest uppdrag har Marino Wallsten, S och Jan Johansson, M, som är de båda som leder kommunens politiska arbete.

Av tradition har kommunalråd ofta ett stort antal uppdrag som representanter för kommunen, men på många orter avlastar ledamöterna i fullmäktiges presidium genom att ta ett antal uppdrag för kommunens räkning.

Så är det dock inte i Fagersta där det är Wallsten och Johansson, som vice ordförande i kommunstyrelsen, som båda har tagit på sig ett stort antal uppdrag. Kommunalrådet har jobbet på heltid medan vice arvoderas per mötestimme förutom vissa fasta ersättningar som vice ordförande.

Nedan ses förteckningen över vilka politiska uppdrag Fagerstas fem mäktigaste politiker har. Fyra av dem är män och har flest åtaganden. Uppgifterna kommer från Fagersta kommun som tagit fram dem på FN:s förfrågan.

MARINO WALLSTEN, S

• Ledamot kommunfullmäktige

• Ordförande kommunstyrelsen

• Ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott

• Ersättare kommunstyrelsens förhandlingsutskott

• Ordförande krisledningsnämnden

• Ledamot kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

• Vice ordförande Norra Västmanlands ekonominämnd

• Ordförande Fagersta kommuns ägarberedning vid NVK

• Ledamot Västmanland-Dalarna lönenämnd

• Ägarrepresentant vid Energikontoret i Mälardalen AB

• Ägarrepresentant vid Inera AB

• Ledamot i Integrationsråd i Västmanlands län

• Styrelseledamot i Intresseföreningen Bergslaget

• Ledamot i Jämställdhetsråd i Västmanlands län

• Stämmoombud i Kommuninvest ekonomisk förening

• Styrelseledamot i Kooperativ hyresrättsförening Tryggahem i Fagersta

• Ledamot i Miljö- och klimatråd i Västmanlands län

• Ersättare i Mälardalsrådet

• Representant i Strategisk regional beredning

• Styrelseledamot i Stiftelsen Strömsholms kanal

• Styrelseledamot i Strömsholms kanal AB

• Ledamot VB Elnät AB

• Ledamot VB Energi AB

• Ledamot Regionfullmäktige

JAN JOHANSSON, M

• Ledamot kommunfullmäktige

• Vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning

• Vice ordförande kommunstyrelsen

• Vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott

• Vice ordförande kommunstyrelsens förhandlingsutskott

• Ledamot krisledningsnämnden

• Vice ordförande kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

• Andre vice ordförande utbildningsnämnden

• Andre vice ordförande utbildningsnämndens arbetsutskott

• Ersättare Norra Västmanlands ekonominämnd

• Ledamot Fagersta kommuns ägarberedning vid NVK

• Vice ordförande Norra Västmanlands Utbildningsförbund

• Vice ordförande Norra Västmanlands Utbildningsförbunds arbetsutskott

• Ersättare Västmanland-Dalarna lönenämnd

• Ersättare Fagersta Energi AB:s stipendiestiftelse

• Ersättare för ägarrepresentant vid Inera AB

• Ersättare i Integrationsråd i Västmanlands län

• Ersättare i Jämställdhetsråd i Västmanlands län

• Ersättare för stämmoombud i Kommuninvest ekonomisk förening

• Suppleant i Kooperativ hyresrättsförening Tryggahem i Fagersta

• Ersättare i Miljö- och klimatråd i Västmanlands län

• Ledamot politisk samverkansgrupp kultur/idrott Region Västmanland

• Suppleant i Stiftelsen Strömsholms kanal

• Suppleant i Strömsholms kanal AB

• Ersättare i Kommunalförbundet VafabMiljö

• Suppleant VB Elnät AB

• Suppleant VB Energi AB

• Ersättare förbundsmöten med Västmanlands kommuner

ÅSA-MÄRTA SJÖSTRÖM, S

• Ordförande kommunfullmäktige

• 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

• Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott

• Vice ordförande krisledningsnämnden

• Ledamot kommunala pensionärsrådet

• Stämmoombud VB Energi AB

SUNE ANDERSSON, S

• Ledamot kommunfullmäktige

• Ordförande kommunfullmäktiges valberedning

• Ersättare kommunstyrelsen

• Ordförande utbildningsnämnden

• Ordförande utbildningsnämndens arbetsutskott

• Ersättare i valberedningen för Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

• Ledamot Fagersta Energi AB:s stipendiestiftelse

• Ersättare för stämmoombud i Folkets hus och park

• Ledamot politisk samverkansgrupp barn och unga Region Västmanland

NICLAS BERGSTRÖM, S

• Ledamot kommunfullmäktige

• Ersättare kommunstyrelsen

• Ordförande kommunstyrelsens förhandlingsutskott

• Ersättare krisledningsnämnden

• Ordförande socialnämnden

•Ordförande socialnämndens arbetsutskott

• Röstombud folkets hus och park

• Ledamot gemensam hjälpmedelsnämnd

• Ledamot Mälardalsrådet

• Ledamot politisk samverkansgrupp äldre Region Västmanland

• Ersättare politisk samverkansgrupp barn och unga Region Västmanland

%d bloggare gillar detta: