Demokraterna vill satsa stort på förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk

INSÄNDARE

Norbergs styrande parti, Socialdemokraterna, har ännu inte presenterat sitt förslag på driftsbudget inför 2022 men Demokraterna har bestämt sig för att lägga ett förslag som stärker arbetet för att våra barn och ungdomar inte skall behöva utsättas för att vistas i miljöer där alkohol- och narkotikamissbruk förekommer.

Det utgör en del av de trygghetsskapande satsningar som gynnar våra barn och ungdomar både på kort och lång sikt. Förslaget innebär konkret att vi föreslår 4,2 miljoner extra som bland annat satsas på det uppsökande och förebyggande arbetet mot våra ungdomars bruk av alkohol och narkotika i Norberg.

Det förebyggande arbetet skall genomföras av socialsekreterare som tillsammans med polis och hyresvärdar förhindrar att våra barn och ungdomar missbrukar narkotika. Arbetet förväntas också att öka tryggheten i Norberg då en stor del av brottsligheten anses kopplad till drogförsäljning och missbruk bland både vuxna och våra barn.

Vi föreslår också att socialtjänsten genomför strukturella förändringar som förstärker verksamheten med kvalitets- och kompetenshöjande insatser. Socialtjänsten skall både nu och i framtiden kännetecknas av en god ordning och reda där de som söker stöd hos  myndigheten skall mötas av god kvalitet och ett rättssäkert bemötande. Socialtjänsten skall också förstärka sin förmåga att planera och förutse sina framtida kostnader.

Demokraterna återkommer till förslaget om att näringslivsfrågorna bör flyttas från kultursektorn till en egen enhet under kommunledningskontoret.

Orsaken är att vi uppfattar att de näringslivsfrämjande åtgärderna är styvmoderligt behandlade under kulturchefens ledning och får stå tillbaka inför satsningar på kultur och fritid. Får näringslivsfrågorna stå på egna barn kan arbetet förstärkas och vitaliseras. Det beräknas inte ge någon merkostnad för kommunen.

Slutligen föreslår vi att kommunen budgeterar 100 000 på att utreda vad det skulle kosta att anlägga en utomhusbassäng. Det borde vara överkomligt om man inte använder sig av NVKvilket då torde bli en dyr affär.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Anna Lindgren

Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: