Fagersta sponsrar dem som vill anordna något för barn på höstlovet

Ideella föreningar och organisationer i Fagersta har nu möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera smittsäkra aktiviteter under höstlovet. Bidraget för höstlovsaktiviteter har fokus på barn.

Reglerna är att det ska:

• Vara kostnadsfritt för barn och unga i åldrarna 6-15 år.

• Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling.

• Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

• Genomföras enligt de riktlinjer och rekommendationer som för tillfället är rådande med hänsyn till pandemin.

Viktigt är, påpekar kommunen, att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för att få bidrag.

De som beviljats bidrag ska efter genomförd aktivitet redovisa antalet deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat, åldersfördelning, samt vilka aktiviteter som genomförts och hur det har fungerat.

Sista dag för ansökan är den 17 oktober. Läs mer på kommunens hemsida.

%d bloggare gillar detta: