Sociala oroas över att så många har bidrag för att de inte kan svenska

Det är alldeles för många i Fagersta som lever på försörjningsstöd istället för att arbeta för sitt uppehälle. En viktig orsak som tas upp av socialkontoret är bristen på utveckling i att lära sig svenska.

Problemet är inte nytt i Fagersta men har förvärrats. Etableringslagen innebär bland annat att ansvaret för arbetsförberedande insatser överfördes till Arbetsförmedlingen och att etableringsersättning utbetalas under två år.

”I samband med detta sänktes schablonersättningen till kommunerna som ska täcka kostnader för SFI-undervisning och samhällsorientering. Inget i schablonersättningen är tänkt att avse kostnad för försörjningsstöd för den som inte kommer vidare till egenförsörjning inom etableringen på två år”, konstaterar socialas utredare som tagit fram en ögonblicksbild över april månad under 2020 och 2021.

”Det är oroväckande att en så stor andel är aktuella år efter år. Oftast handlar det om låg eller ingen progression i svenska språket vilket lägger hinder för att kunna gå vidare i processen mot egenförsörjning”, anser utredningen.

Detta noterade NVU redan för fem år sedan då en utredning visade att det fanns vuxenelever som varit inskrivna på SFI i upp till 6-7 år utan att lära sig tillräcklig svenska för att kunna få ett arbete. En orsak är att det periodvis kommit vuxna nyanlända som aldrig gått i skolan och därmed varit analfabeter.

När etableringsfasen är över hamnar försörjningen på kommunernas ansvar. Och där har kostnaderna fortsatt att stiga kraftigt i Fagersta de senaste åren.
I april 2020 fanns det 177 ärenden, av dessa hade 67 ett ursprung från etableringen av nyanlända. Det motsvarar 38 procent av ärendena.
Av dessa 67 fall var 28 svenska medborgare vilket motsvarar 42 procent. För att få medborgarskap måste man i regel ha en sammanhängande hemvist under fem år.

I april 2021 hade man 180 ärenden totalt, av dessa hade 80 ett ursprung från etableringen. Det motsvarar 44 procent av antalet ärenden, alltså en ökning med 6 procent på ett år.
Av dessa 80 ärenden är 23 svenska medborgare vilket motsvarar 29 procent.

%d bloggare gillar detta: