Fagerstas fritidsgård ska arbeta för att bli hbtqi-certifierad

Fagersta fritidsgård ska bli hbtqi-certifierad. För att klara det ska personalen specialutbildas av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL.

Initiativet togs i våras då olika förvaltningar uppdrogs av kommunledningen att lämna förslag på hur uppdrag, mål och syfte kan tydliggöras för fritidsgården, inkluderat perspektiv på att stärka jämlikheten och hur riktade aktiviteter skulle kunna utformas.

Nu ligger förslaget på kommunstyrelsens bord med idén att Fagersta fritidsgård ska vara en mötesplats baserad på delaktighet, inkludering, frihet och främjande.För att uppnå detta föreslås att fritidsgården arbetar för att få hbtqi-certifikat.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under cirka 5 månader. Alla anställda genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

En verksamhet som har hbtqi-certifierats förväntas ha personal med grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtqi-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtqi-kompetent bemötande, samt ska bedriva ett arbete med konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljö och bemötande, utifrån ett hbtqi-perspektiv.

%d bloggare gillar detta: