Företagen har köpt in robot till Brinells satsning på automation

Behovet och efterfrågan av kompetens i automation har ökat vid Fagerstas industriföretag. De berörda företagen har därför köpt in en robot till utbildningen och nu skjuter kommunen till 300 000 kronor.

Brinellskolans automationsutbildning har under några år legat på is på grund av lågt elevunderlag. Men nu har det antagits 24 nya behöriga elever på industritekniska programmet. Totalt har programmet 57 elever fördelade över 3 årskurser, vilket är en ökning med 50 procent.

Brinellskolan återinför därför utbildning inom automation för att öka elevernas attraktivitet på arbetsmarknaden samtidigt som man tillgodoser industriföretagens rekryteringsbehov.
Företagen har bidragit med en robot och viss kringutrustning. Ytterligare uppdaterad automationsutrustning kommer att köpas in.

Men Brinellskolan behöver också utbildningsmaterial till detta område. Kostnaden för det uppgår till 300 000 kronor.
Utbildningsnämnden har beslutat att dra sitt strå till stacken och ställa upp med pengarna.

%d bloggare gillar detta: