Skärpning av ansvaret för uppfödare av hund och katt

Alla kullar som föds hos en fodervärd, men som ägs av uppfödaren, räknas ihop. Föds det tre kullar hos uppfödaren och två kullar hos fodervärden, så måste uppfödaren ha tillstånd för minst fem kullar.

Det påpekar Länsstyrelsen med anledning av kravet på avelskompetens som skärpts av myndigheterna. I dag håller det inte att bedriva uppfödning av djur utan tillstånd. Och det gäller ansvaret gäller även om en hund eller katt lämnas över för att tas om hand av en fodervärd. Så trots att kullarna föds hos en fodervärd så ansvarar uppfödaren för:

  • kompetens avseende avelsverksamheten, samt,
  • valet av rätt avelsdjur.
  • Moderdjuret, samt även kullarna, räknas in i fodervärdens djurhållning – om antalet vuxna djur eller kullar hos fodervärden kommer över tillståndsgränsen.

”Till exempel, har fodervärden nio egna vuxna djur och ett djur på foder, så ska fodervärden ha tillstånd för hållande av minst tio djur. I tillståndsprövningen för fodervärden ingår kompetenskrav som specifikt rör hållande och skötsel av djuren, samt lämpligheten av djurutrymmena”, påpekar Länsstyrelsen.

Uppfödaren ansvarar däremot inte för fodervärdens skötsel av djuren eller lämpligheten hos fodervärdens djurutrymmen.

%d bloggare gillar detta: