Gunnilbokorset ska snabbutredas – landshövdingen kan vidta åtgärder

Det blir ingen flerårig väntan på att Trafikverket ska utreda den hårt olycksdrabbade korsningen i Gunnilbo mellan Fagersta och Färna. Nu agerar Länsstyrelsen.

Efter den massiva kritiken mot förhållandena vid Gunnilbo där vägarna 233 och 250 möts, går nu Länsstyrelsen in och gör en snabbutredning kring vad som kan göras för att öka säkerheten. Alternativet är att sitta och vänta på Trafikverkets utredning som kan dröja flera år.

Det är framför allt Skinnskattebergs kommunalråd Lena Lovén Rolén, S, som tryckt på att Länsstyrelsen måste agera efter att det skett många olyckor i korsningen varav den senaste orsakade livshotande skador hos två personer.

”Det tidigaste man kan få till en konkret åtgärd om man kommer fram till att det ska vara det, är två månader”, säger Maria Wallander, jurist på Länsstyrelsen till P4 Västmanland. https://sverigesradio.se/artikel/efter-olyckorna-lansstyrelsen-snabbutreder-sakerheten

Förr var det stopplikt från båda hållen mellan Skinnskatteberg och Ramnäs men den österifrån togs bort för många år sedan. Skinnskattebergs kommun har begärt att länsstyrelsen återinför stopplikt från båda hållen och sänker högsta tillåtna hastighet till 50 kilometer i timmen från alla håll.
Sista ordet har landshövding Minoo Akhtarzand.

%d bloggare gillar detta: