Beredskapen har inte varit god i Västmanland

I dag startade krisberedskapsveckan som syftar till att öka samhällets och individers motståndskraft inför kriser, katastrofer och i värsta fall krig. Det är en viktig vecka som förtjänar att uppmärksammas.

INSÄNDARE

Hur är då vår beredskap? Vår beredskap är god – så sa Per Albin Hansson i ett berömt tal 1939 och syftade på Sveriges förmåga att klara folkförsörjningen under andra världskriget. Tyvärr måste vi med facit i hand efter de senaste åren konstatera att Västmanland beredskap inte varit god.

Den 1 oktober 2019 bytte regionen leverantör av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. 11 dagar senare var regionen tvungen att gå upp i stabsläge då vitala förbrukningsartiklar blivit en bristvara. Krisen varade i veckor och resulterade i en stressad och pressad personal och 180 inställda operationer.

Den 11 mars 2020 fick Västmanland sina första coronafall. Det tog inte många dagar innan icke akuta operationer och vård som kan vänta sköts upp. Bristen på skyddsutrustning var under några månader akut och volontärer började tillverka skyddskläder till sjukvården.  Men resultatet är åter igen – en stressad och pressad personal och tusentals inställda operationer, behandlingar och läkarbesök.

Region Västmanlands beredskap har inte varit tillräcklig. Moderaterna har därför under de två senaste regionfullmäktigesammanträdena samlat oppositionen och drivit igenom viktiga förslag för att öka vår robusthet och beredskap.

I juni enades oppositionen kring att 7 miljoner kronor extra skulle tillföras området civilt försvar i syfte att bygga upp mer omfattande beredskapslager i Västmanland. Ett viktigt tillskott för att kunna säkerställa att förbrukningsmateriel som behövs i kriser och katastrofer finns tillgängligt.

På senaste fullmäktige samlades oppositionen igen och drev igenom att regionen ska ta fram mål för sin uthållighet och beredskap, vilket saknas idag, och ta initiativ till ett samarbete med kommunerna i Västmanland för att bygga upp mer omfattande lager av sjukvårdsmateriel. Samtliga av dessa förslag motsatte sig de styrande partierna S, C och L.

Mer kommer att krävas framöver för att bygga regionen mer robust och motståndskraftig men det är en styrka att oppositionen kan samlas för att driva igenom förslag som är nödvändiga för Västmanland. Vår beredskap ska vara god när nästa kris kommer.


Mikael Andersson Elfgren
Oppositionsråd (M)

%d bloggare gillar detta: