Fagerstas ledning ger inte upp att bli ägare till de nedgångna bostäderna

Sverigedomokraterna och Vänstern säger blankt nej, men Fagerstas majoritet S och M vill utreda om man ska köpa de nedslitna bostäderna i Kolarbyn.
Till saken hör att höghuset på Norbergsvägen revs efter kort tid på grund av alla skadedjur i väggar och golv.

En klar majoritet av alla insändare har lovordat oppositionen som lyckades sätta stopp för att gå vidare med husaffärerna i Kolarbyn. Då hade kommunen lagt ut 350 000 kronor på en avsiktsförklaring som röstades ned.
Men eftersom de styrande inte fick igenom sin vilja i fullmäktige kom frågan upp i kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen. Och trots rapporter om skadedjur som kackerlackor och hyresgäster som missköter sina bostäder är de styrande i Fagersta intresserade att ta över.

Den oro som vissa politiker kände att fastigheterna skulle säljas till någon annan om man inte slog till före midsommar har visat sig vara helt obefogad.
Den 27 augusti valde transaktionsrådgivarna för Hyresfastigheter i Fagersta AB, att informera kommunen om att bostadsbeståndet på Hantverksvägen åter är ute på marknaden. Men det finns ingen köpare.VS-hus AB har inte varit i kontakt med Fagersta kommun efter det att dialogen avbröts den 14 juni. Kommunen säger sig inte ha någon insyn och vet inte om bostadsbeståndet fortfarande är ute till försäljning.

Kommunen kan nu välja att återuppta ärendet eller att avsluta det. Om kommunen går vidare föreslår Stöd och styrning att fastighetschefen vid NVK får i uppdrag att kontakta rådgivarna och undersöka möjligheterna att teckna en avsiktsförklaring med en löptid som möjliggör hantering i enlighet med kommunens ordinarie berednings- och beslutsprocess.

Det förordar Marino Wallsten, S, som är mån om att få ihop ett bostadsbestånd till det nyinrättade kommunala bostadsbolaget så att det kan anställa en verkställande direktör, med mera. Han fick med sig Jan Johansson, M, och därmed kunde de rösta ner Shiro Biranvand, V och Christer Borg, SD.

Motståndarna pekar på att många av lägenheterna är i dåligt skick på grund av eftersatt underhåll samt hur hyresgästerna behandlat sina bostäder och hänvisar till hur det var på Norbergsvägen 23, det tredje höghuset bakom de nuvarande, som på bara några år var så nedslitet och fullt av ohyra att Stiftelsen Fagerstahem valde att riva det.

”Det var så fullt av kackerlackor och annan ohyra att det knastrade under skorna när man gick in där. Det återstod bara att jämna det med marken”, sa en S-ledamot i det kommunala Fagerstahem till FN.

%d bloggare gillar detta: