Stor minskning av brott i sommar jämfört med förra året i Fagersta

Förra året gjordes 426 brottsanmälningar under juni, juli och augusti i Fagersta och siffran för i år visar på 301 anmälningar.
Det framgår av en rapport som polisen gjort till Fagersta kommun.

Under sommarmånaderna i fjol anmäldes det 55 våldsbrott jämfört med 37 brott denna sommar.

”Det betyder en minskning med 18 brott vilket är mycket glädjande. Än så länge kan vi bara sia om varför statistiken visar positiva siffror men möjligtvis kan det vara så att våldsbrotten minskat i offentliga miljöer då pandemin tvingat oss att avstå större evenemang och sena utekvällar”, säger polisen och påpekar att det ofta är ett fåtal individer som står för flertalet av brotten och att när det gäller våld är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter.

Även skadegörelsen var lägre denna sommar än föregående år. Totalt kom det in 24 sådana brottsanmälningar under årets juni, juli och augusti. Det är en minskning med 10 brott i jämförelse med förra sommaren.

”Under år 2020 var det flertalet skadegörelser på bilar vilket vi inte sett i samma utsträckning under 2021. Skadegörelsebrott är ofta svåra att utreda då det oftast saknas vittnen dock mycket viktiga att försöka klara upp då vi vet att det är brott som ökar otryggheten bland invånarna och kostar samhället mycket pengar”, påpekar polisen.

Statistiken för narkotikabrott visar att antalet anmälda brott minskat med 22 från föregående sommar till 26. Polisen i Fagersta har också arbetat hårt under sommaren med att identifiera, lagföra och hjälpa ungdomar som på något sätt fastnat i en miljö där narkotika ofta är närvarande.

”Det är glädjande att siffrorna visar en minskning av narkotikabrotten i Fagersta och kanske beror det på hårt arbete från polisens sida samt andra aktörer i samhället som kämpar för att narkotikabrukandet ska minska i området. Men nedgången av brott kan också ses som att polisen har det svårare under pandemin att komma åt brukandet av narkotika då pandemin som sagt minskat människors tid i det offentliga rummet och gjort att många invånare stannat hemma eller i alla fall hemma hos vänner och bekanta.”

Sommarmånaderna har också inneburit mycket arbete med trafikkontroller under dygnets alla timmar för att beivra trafikbrott men också för att upptäcka annan brottslighet då området har flera stora genomfartsleder där många människor dagligen nyttjar sina bilar.

”Vi ser dock att det är ganska lugnt just nu i helalokalpolisområdet. Pandemin har som sagt säkert en stor del i hur statistiken för närvarande ser ut men mörkertalet för oanmälda brott kanske är det mest uppenbara problemet med att tolka in för mycket i brottsstatistik. Faktum är att det är långt ifrån alla brott som faktiskt anmäls. Anmälningsbenägenheten skiljer sig också mycket mellan olika brottskategorier. När det gäller egendomsbrott där någon lider skada ekonomiskt, är benägenheten att anmäla mycket hög jämfört med andra mer intigritetskränkande brott mot person, där mörkertalet är desto större”, säger polisen.

%d bloggare gillar detta: