Patient föll i golvet under akut operation

Under den akuta titthålsoperationen föll patienten från operationsbordet och slog i huvudet. Detta trots att patientens kropp och ben hade säkrats innan.

Däremot användes inte någon högfriktionsduk under patienten. Region Västmanland lex Maria-anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Efter fallet säkerställdes att inga inre skador hade uppstått. Patienten har dock påtalat besvär som till exempel trötthet och koncentrationssvårigheter, vilka uppstod efter händelsen.

Fallet från operationsbordet inträffade i samband med att de operationssalar som vanligen användes till det aktuella ingreppet var tillfälligt stängda, och istället förberedda för vård av covid-19-patienter. Dessutom arbetade personalen tidvis i nya gruppsammansättningar på grund av pandemin, vilket också kan ha bidragit till det inträffade.

Med anledning av fallet från operationsbordet har operationskliniken tydliggjort sina rutiner när det gäller kopplingen mellan olika typer av ingrepp och hur dessa ska förberedas – för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

%d bloggare gillar detta: