Biranvand fick nej på försöket att få fler att välja kommunens skolor

När Fagerstas ledning diskuterade nivåerna på de bidrag som man är skyldig att ge fristående skolor försökte Shiro Biranvand, Vänstern, få gehör för att försöka få fler föräldrar att välja kommunens skolor istället för kyrkans. Men han fick nobben.

Utbildningsnämnden har lämnat in ett förslag till bidragsnivåer för enskilda förskolor och fristående grundskolor i Fagersta för i år. Nämndens detaljbudget ligger till
grund för beräkningen av bidragen där kommunen utgett en momskompensation med 6 procent samt en ersättning för administrativa kostnader med 3 procent enligt schablon.

Beräkningen av bidragsnivåerna för 2021 är gjord utifrån det senast utslaget förvaltningen fått från kammarrätten. Nivåerna är följande:

• Enskild förskola: 124 786 kronor per år och barn
• Förskoleklass: 58 060 kronor per år och elev
• Enskilt fritidshem: 35 998 kronor per år och elev
• Grundskola årskurs 1-9: 90 237 kronor per år och elev

I kommunstyrelsen ville Shiro Biranvand ge Stöd och styrning i uppdrag att utreda vilka nödvändiga åtgärder som tas för att föräldrar ska välja kommunala skolor till sina barn.
Jan Johansson (M) yrkade på avslag och fick majoriteten med sig.

Förra gången yrkade Shiro Biranvand att Fagersta kommun ska utreda möjligheterna att begränsa betalningar av bidrag till kyrkan.
Marino Wallsten (S), med instämmande av Åsa-Märta Sjöström (S), yrkade avslag och så blev det.

%d bloggare gillar detta: