Lena Lovén Rolén fruktansvärt bekymrad över ännu en olycka

– Jag är så ledsen och fruktansvärt bekymrad över ännu en olycka och tänker på de drabbade med familjer. Det säger Skinnskattebergs kommunalråd Lena Lovén Rolén, S, till Fagersta Nyheter efter lördagens svåra kollision i Gunnilbokorsningen.

Sju personer färdades i de två bilar som krockade i Gunnilbokorset på lördagseftermiddagen. Vid kollisionen skadades en man och en kvinna, båda i medelåldern, livshotande. Mannen opererades akut på sjukhuset i Västerås. Två andra fick lindrigare skador.

Korsningen är starkt olycksdrabbad sedan många år och från kommunens sida har man länge försökt få till någon ändring för att minska riskerna, utan att få något gehör hos Trafikverket som anser att sikten är tillräckligt och att ansvaret ligger på bilisterna.

– Jag kan säga vad som hänt sedan 2019 när jag blev kommunstyrelsens ordförande. Vi har haft möten med Trafikverket och levererat olycksstatistik. De har en annan syn på vad som är en olycksdrabbad korsning än det vi Skinnskattebergare upplever och uppfattar. Konsekvensen av detta är att de har tillsatt en utredning som pågår sedan en tid och räknar med att ta cirka två år.

– Vi har bett om möjligheten att det ska gå snabbare. Vi har också fört dialog med skogsägarna Sveaskog då Trafikverket endast ombesörjer cirka 6 meter in från vägen. De har röjt och vi har bett om dialog för fortsatt röjning. Förvaltningen har mejlat om uppvuxen sly som behöver åtgärdas i början av sommaren. När vi ser att det dröjer med eventuella åtgärder har vi sökt nedsättning av hastigheten hos Länsstyrelsen, ärendet är under hantering.

På onsdag har kommunen ett möte inbokat med Trafikverket igen , bland annat om olyckskorsningen.

– Jag ser att kommunen har gjort det vi kan men både marken och vägen ligger utanför våra ägor och ansvar, menar Lena Lovén Rolén.

OLA WAHLSTEN

%d