Färre kränkningar inom skolan i Fagersta

Antalet anmälda kränkningar av elever och personal har minskat från 20 till 15 på en termin. Det är endast på Alfaskolan som de har ökat.

Enligt skollagen är skolans rektor skyldig att skyndsamt anmäla till huvudmannen om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Rektor har rätt att besluta om att stänga av en elev helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studier. En elev får dock inte stängas av för längre tidsperiod än en vecka och inte heller mer än två gånger per kalenderår.

Skolorna i Fagersta gjorde 60 orosanmälningar till socialförvaltningen under vårterminen. En klar minskning mot höstterminens 101. Av dessa anmälningar kan det vara fler anmälningar på en och samma elev. Även Lindgårdsskolans orosanmälningar ingår i redovisningen.
Skolorna gör polisanmälningar när en händelse är att betrakta som ett brott.

%d bloggare gillar detta: