Fagersta kommun erbjuder föreningar betalt för att nattvandra

Frånsett några eldsjälar som ställt upp i ur och skur har det varit svårt att rekrytera till nattvandringen i Fagersta på senare tid. Nu går Fagersta ut och erbjuder betalning för att få fler att vandra.

Under flera år har Nattvandrarna varit aktiva i Fagersta och varit ute under kvällar och helger för att finnas till hands för barn och unga. 2019 hade nattvandringen legat nere en tid, men efter ett offentligt möte om otryggheten på stan, togs aktiviteten upp igen av Mikael Djupenström och Ayman Hamade som ansvariga. Men successivt hoppade folk av och man tvingades ställa in ibland.

”Nu bjuder vi in er föreningar att vara med och nattvandra och för detta så får ni ett ekonomiskt bidrag. Visst låter det bra? En win – win för alla!”, påpekar Annika Hedberg Roth på Fagersta kommuns hemsida.

Inga förkunskaper krävs men man behöver vara minst 18 år för att nattvandra. Föreningen får 500 kronor om två personer är med och vandrar en kväll och 1000 kronor om fyra personer är med.

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att skapa förtroende och dialog och genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna få insikt och förståelse för deras situation.

”Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla”, säger nattvandring.nu på sin hemsida.

%d bloggare gillar detta: