Arvodena till Fagerstas politiker ska ses över

Totalt kostade politiken i Fagersta cirka tio miljoner kronor i fjol trots att man bara har en heltidspolitiker. En orsak är att det betalas ut både mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till de politiker som har ett arbete.

Eftersom det möblerats om en del i Fagersta kommuns politiska organisation ska även arvodena till ordförandena nu ses över.
Kommunalrådet är den ende politiker som har uppdraget som heltidssyssla. I år avlönas Marino Wallsten med 847 228 kronor för det uppdraget. Till det kommer sociala avgifter, med mera.

Fagerstas kommunalrådsarvode har tidigare uppmärksammats för att det ligger högt i förhållande till folkmängden jämfört med andra kommuner.
En del av den nivån sattes redan på Vänsterns och Moderaternas tid vid styret som belöning till Stig Henriksson för hans värdefulla insats att sanera Fagersta kommuns ekonomi, som var körd i botten då väljarna gav honom förtroendet att ta över 1998. Och arvodet räknas upp automatiskt varje år.

Det var mycket debatt innan Fagersta för många år sedan införde modellen att betala ut både mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det gjordes för att ingen skulle förlora på att engagera sig politiskt. Effekten blev att det numera är lönsamt att vara politiker.

Det är framför allt nämndordförandena som har arvoden som sticker ut jämfört med andra politikers, som deltar i några sammanträden per månad och då får arvode, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst om de måste gå ifrån jobbet.

Eftersom det gjorts förändringar i nämndorganisationen ska också arvodena till presidierna ses över. Sune Andersson, S, har inte längre ansvar för kultur- och fritidssektorn, som flyttats till ett utskott under kommunstyrelsen, lett av Ulrika Skoglund, S.
Men samtidigt har gymnasieskolan hamnat under Anderssons utbildningsnämnd i och med att NVU upphört.

Även socialnämnden har fått minskade ansvarsområden då arbetsmarknad och integration flyttats till kommunstyrelsen.
Förutom ordförande berörs även de som är vice av förändringarna.

I Fagerstas politiska verksamhet ingår:
• arvode till kommunalråd
• arvoden, sammanträdesarvoden och omkostnader till politiskt valda i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, fritidsnämnden, socialnämnden och samarbetsorgan med andra kommuner som NVK exempelvis.
• politiskt valda revisorer, externa revisorer och revisionsuppdrag
• partistöd till politiska föreningar med mandat i kommunfullmäktige
• valnämnd
• överförmyndarverksamhet

%d bloggare gillar detta: