Sjuka nyfödda kan vårdas på förlossningssal nära sina föräldrar

Att vårda nyfödda sjuka barn inne på förlossningssalen möjliggör tidig hudkontakt och amning – vilket ger bättre anknytning och bättre framtida hälsa för barnet. Det kan gälla barn som är för tidigt födda eller barn som har andra hälsoproblem direkt efter födseln.

– Forskning visar att hud-mot-hud-kontakt direkt efter barnets födsel har positiva effekter på barnets hälsa både på kort och på lång sikt. Tillsammans med amningen främjar det även anknytningen mellan barn och förälder, säger Ann-Sofie Sekobon, enhetschef för neonatalavdelningen i Västmanland.

Säker mödra- och barnhälsovård är årets tema på internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september. Med anledning av detta vill Region Västmanland uppmärksamma att det sedan 2019 pågår ett gemensamt projekt mellan barnkliniken och kvinnokliniken i Västerås, Noll Separation, för att förebygga separation mellan nyfödda barn och deras föräldrar, säger Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Fram till 2019 separerades alltid mamma och barn direkt efter förlossningen om barnet var i behov av neonatal vård. Partnern fick då följa med barnet in på neonatalavdelningen medan mamman blev kvar för eftervård.

– Vi hade då en partner som var orolig både för barnet och den nyförlösta mamman och skulle dela sin uppmärksamhet mellan de båda. Detta gjorde att de hade svårt att se sitt barn och vara närvarande i stunden och att de faktiskt lämnade det nyfödda barnet för att gå till mamman, berättar Ann-Sofie Sekobon.

I och med projekt Noll Separation skapas förutsättningar så att barnet kan vårdas direkt inne i förlossningssalen utan att behöva lämna sina föräldrar. Exempelvis har tillgängligheten av barnsköterskor utökats på neonatalavdelningen och utrustningen för andningsstöd anpassats. Innan anpassningen var behovet av andningsstöd den vanligaste orsaken till separation.

– Nu finns istället ett portabelt andningsstöd samt övervakning så att barnet kan ligga kvar på mammans eller pappans bröst inne på förlossningen så länge hälsotillståndet tillåter. Och att det finns personal från neonatalavdelningen närvarande, berättar Ann-Sofie Sekobon.

Projektet Noll Separation har möjliggjorts genom en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Det kommer att pågå även under 2022, och arbetet fortsätter med att identifiera fler förbättringsmöjligheter.

%d bloggare gillar detta: