En radikal folkkyrka måste stå på den utsattas sida mot rasism och förtryck

INSÄNDARE

I det stundande kyrkovalet är ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, alternativet för dig som vill ha en solidarisk kyrka som står på de utsattas sida i stället för att gå maktens ärenden.

Ofta hörs höjda röster som menar att politik och tro inte hör ihop. Kyrkan har i alla tider varit politisk. Dessvärre har kyrkan ofta stått på maktens och förtryckets sida. Men om vi ser till var Jesus stod, för vem han tog parti, vems kamp han förde, så fanns han alltid på den utsatta människans sida, mot makten, orättvisorna och förtrycket. 

Vi i ViSK menar att det är omöjligt att vara en sann och trovärdig kyrka om vi inte ger flyktingar en fristad, protesterar när människor far illa och höjer våra röster i det alltmer hårdnande samhällsklimatet med en växande rasism. Vi är rotade i befrielseteologin, vilket i praktiken innebär att vi alltid tar den utsattas sida.

Vi vill verka för att Svenska kyrkans diakonala arbete, med insatser för socialt utsatta, ska värdesättas högt. Kyrkopolitik, som all politik, handlar om hur man fördelar en resurs och där skall resurser till diakoniarbetet prioriteras. Men ViSK ser också till helheten, alltså studerar vi också arbetsvillkoren för våra diakoner och personal i övrigt.

Genom att samtala med de anställdas fackliga organisationer, skapar vi oss en bild av det som behöver förändras. I detta ingår också jämlikhet, jämställdhet och övriga rättighetsfrågor såsom HBTQI-frågor. Vi vill se fler Regnbågscertifierade enheter i Svenska kyrkan.

I årets val står vi inför en situation där Sverigedemokrater, men nu även det starkt nationalistiska och högerextrema Alternativ för Sverige, kampanjar för att bli invalda i Kyrkomötet och i flertalet kyrkofullmäktigen runt om i landet. Detta är ett tillvägagångssätt att bygga på sin politiska plattform och vinna mark i samhällsdebatten.

Som kristna ser vi det som vår uppgift att ställa oss på taken, höja våra röster och ställa upp som ett tydligt vänsteralternativ. Vi vill uppmana alla medlemmar i Svenska Kyrkan att gå till valurnorna och lägga sina röster på ett alternativ som inte ger främlingsfientligheten något som helst utrymme.

Svenska kyrkan ska vara en modig kyrka som bjuder in, erbjuder sammanhang och trygghet. Ingen ska utestängas för sin sexuella läggning, etnicitet, kön eller någon annan diskrimineringsgrund. Alla inkluderas i ViSK:s vision om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en stor och tongivande organisation med 5,7 miljoner medlemmar. Riktningen som Svenska kyrkan tar kommer att påverka hela samhället. Därför är det viktigt att vi ser till att kyrkan fortsätter att stå upp för utsatta människor och vågar ta ställning. En modig kyrka är ett viktigt fundament i ett solidariskt samhälle.

Vicktoria Bagi, kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan

Martin Hannus, kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan

Pratima Åslund, kandidat för Vänstern i Svenska Kyrkan

%d bloggare gillar detta: