Centern gör comeback i Fagersta med Yousef Hussin som ny ledare

Efter att ha varit borta från den lokala politiken de senaste fyra åren kommer Centerpartiet att ställa upp i kommunalvalet nästa år. Yousef Hussin har valts att leda partiet framåt.

Centern var ett mycket aktivt parti i Fagersta under 1900-talet och syntes och hördes i den lokala debatten även under de första tio åren på 2000-talet. Men vartefter de personer som varit med länge blev äldre och slutade så försvann partiet från de viktiga posterna i Fagersta.

Men nu planerar man för att komma tillbaka, med 35-årige Yousef Hussin som nyvald ordförande. Han var tidigare medlem i Liberalerna men lämnade när partiet kunde tänka sig samarbeta med SD.
Yousef kom till Sverige för åtta år sedan. Hans ambition är att ta partiet in i fullmäktige igen.

– Vi ska jobba för det och kommer framför allt att lyssna på vad Fagerstaborna vill. Det är viktigt att vara nära de som bor här och höra deras åsikter, säger Yousef Hussin till FN. Han menar att nuvarande Fagerstastyrets svaga sida är att man inte lyssnar tillräckligt på vad Fagerstaborna tycker.

-Vi anser att det behövs nya idéer i Fagersta och att invånarnas åsikter ska tas tillvara. Vi kommer också att stå kvar när det blåser hårt, påpekar han.

%d bloggare gillar detta: