Nu blir det kontroll av hur strandskyddet efterlevs i Skinnskatteberg

En brygga som det står trädgårdsmöbler på. I förgrunden simmar fem gräsänder.

Länsstyrelsen och Skinnskattebergs kommun genomför en kampanj om strandskyddet under oktober. Syftet är att öka kunskapen om vad strandskyddet innebär. Stickprov kommer att göras bland annat i sommarstugeområden för att se hur strandskyddet efterlevs.

Strandskyddet gäller vid i stort sett alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Det finns till för att alla människor ska ha möjlighet att använda sig av våra stränder, för promenader, bad och för att lägga till med båt. Det finns också till för att skydda växter och djur som lever på och intill stränderna, säger länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

-Många människor vet att det inte är tillåtet att bygga nya bryggor, nya hus eller gräva och schakta i strandskyddade områden. Men det är inte alla som vet att man kan bryta mot strandskyddet när man ställer ut trädgårdsmöbler eller klipper gräset vid stranden. Det gör att förbipasserande uppfattar stranden som privat och då kan det vara svårt för andra människor att känna att de har tillgång till stranden, säger naturvårdshandläggare Cecilia Murelius på Länsstyrelsen.

Under september skickar Skinnskattebergs kommun ut information till boende och fastighetsägare i det utvalda området. Informationen följs sedan upp med besök i oktober för att kontrollera att skyddet efterlevs.

-Vi tycker att en tillsynskampanj är bra. Det gör att vi tillsammans kan säkerställa allmänhetens tillgång till Långsvan och bevara viktiga livsmiljöer för växt- och djurlivet, säger Angelique Nyström, förvaltningschef Miljö och Bygg på Skinnskattebergs kommun.

-Vi vill hjälpa människor att göra rätt från början genom att berätta vad som gäller längs våra stränder, säger Cecilia Murelius.

%d bloggare gillar detta: