2,5 miljoner för att bekämpa hedersvåld och förtryck

Länsstyrelsen i Västmanland ska utveckla ett regionalt resurscentrum med specialistkunskap för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat i samarbete med Fagersta kommun och polisen.

Länsstyrelsen får 2 430 458 kronor av regeringen för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen ska genomföras tillsammans med övriga berörda aktörer i länet som kommuner, regionen, polisen och åklagarmyndigheten.

– I vårt demokratiska samhälle får hedersrelaterat våld inte förekomma varken mot barn eller vuxna. Alla ska ha rätten att bestämma över sina liv och sina kroppar. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska känna sig trygga med att samhället stöttar dem och att det finns dedikerade specialister på hedersrelaterat våld tillgängliga som de när som helst kan hämta stöd hos, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Resurscentrumen ska erbjuda stöd och rådgivning till yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen. Det ska ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Centrumet ska även verka för att synliggöra och uppmärksamma behovet i alla relevanta sammanhang, samt påtala brister och lyfta goda exempel.

– Det kan vara svårt för kommuner att på egen hand erbjuda specialiserat stöd till de som är utsatta. Det finns därför ett stort behov av samverkan med närliggande kommuner och andra aktörer för att alla kommuner ska kunna ge det stöd som de ska erbjuda enligt lagen. Det viktigaste är att utsatta barn, unga och vuxna får det stöd och skydd som de är i behov av och har rätt till, säger Pernilla Börjesson enhetschef på Länsstyrelsen Västmanland.

%d bloggare gillar detta: