Polisen satsar extra på att stoppa fortkörare

Polisen genomför just nu en nationell trafikvecka med syftet att öka trafiksäkerheten på vägarna. Farten är oftast helt avgörande för hur stora skadorna blir vid en kollision.

– Frågan är varför inte alla följer skyltad hastighet när vi vet att det räddar liv? Det behövs en attitydförändring, det ska vara socialt oacceptabelt att köra för fort, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt forskningen är hastigheten en av de faktorer som påverkar mest hur allvarliga konsekvenser en trafikolycka får. Det handlar både om skador hos den som färdas i ett fordon, men även hos oskyddade trafikanter som t ex cyklister eller gående, skriver polisen på hemsidan.

Dödsfall i vägtrafikmiljön kan drabba vem som helst. Mellan januari och juli 2021 har 93 personer omkommit i trafiken.

– Det är nästan fyra gånger så många som antalet avlidna till följd av skjutningar under samma period (25). Vi alla behöver hjälpas åt att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken och ett enkelt sätt att göra det är genom att följa skyltad hastighet, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverket kör ungefär hälften av alla fordonsförare för fort. Ursäkterna är mångfaldiga: Man har bråttom, följer hellre trafikrytmen än att hålla skyltad hastighet eller tycker att några få kilometer i timmen för fort inte spelar någon roll.

– Det är svårt att förstå att även några få km/h spelar roll. En krock i 85 km/h istället för 80 ökar risken för dödliga skador med 20 procent, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Under förra trafikveckan bötfälldes rekordmånga personer för hastighetsöverträdelser, detta trots att polisen gick ut med information om ökat antal kontroller i förväg. 8762 personer körde för fort, 2185 i spannet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Olycksrisken ökar även vid små hastighetsöverträdelser. Vi hoppas att vi den här gången rapporterar rekordfå personer. Helst inga alls. Följ skyltad hastighet och hjälp oss att rädda liv, avslutar Ursula Edström inlägget.

%d bloggare gillar detta: