Nu ska digitala skyltar få folk att sakta ned vid Mariaskolan

Efter många års klagomål mot bilar och tung trafik som kör för fort vid Mariaskolan blev digitala skyltar Fagersta kommuns lösning. Kostnaden på 110 000 kronor fick NVK ta ur egen ficka.

Det är få frågor som så många hört av sig till Fagersta Nyheter om de senaste åren som trafiksituationen på Knutsvägen nedanför Mariaskolan. Det är bristen på respekt för 30-skyltarna som skrämmer föräldrar som parkerar där och ofta ser tunga fordon köra förbi i hög hastighet.

”Man blir ju mörkrädd över hur fort det går för vissa på Knutsvägen när man står och väntar på barnen. Lastbilar, bussar, det är mycket tung trafik som kör förbi där”, skrev en förälder.

En mängd olika förslag har lagts fram, bland annat en flytt i sidled av Knutsvägen med parkeringen närmast skolan. NVK har utfört trafikmätningar på platsen och funnit att de flesta bilister kör fortare än den tillåtna hastigheten på 30 kilometer i timmen. En stor andel tung trafik färdas på vägen. Flera hastighetsdämpande åtgärder har undersökts och det alternativ som bedömts ha störs effekt är trafikskyltar som aktiveras av fordonets hastighet och informerar föraren om att den kör för fort.

”Genom att påverka fordonsförares körbeteende mot lägre hastigheter ökar trafiksäkerheten och tryggheten i en trafikmiljö nära skolområdet”, säger NVK på hemsidan.

%d bloggare gillar detta: