Brinelltorgets fontän kan komma att flyttas till Vilhelminaparken

Om det inte är möjligt att få fontänen i Fagersta centrum att bli tystare kan lösningen bli att den flyttas, exempelvis till Vilhelminaparken. Men först ska kommunen kolla om expertisen på miljökontoret mätt rätt.

Sommarens stora snackis i Fagersta har onekligen varit att fontänen på Brinelltorget plötsligt stängdes av mitt under semestern. Många fikagäster vid Vallonen har uppskattat den genom åren och undrade varför.

Nedim Yatmaz har ägt Vallonen i fem år och aldrig hört några klagomål på att fontänen stör. Den har varit ett populärt besöksmål av barnfamiljer som fotograferat varann i den. -Jag hoppas verkligen att kommunen kan se till att den slås på igen, sa Nedim till FN i somras.

Många läsare protesterade i inlägg mot att Fagersta kommun åter agerat emot folkintresset, såsom med dammen i Vilhelminaparken. Den togs bort med ett politiskt beslut efter ett utlåtande från en kommunal chef som felaktigt påstod att det fanns stor risk för spridning av salmonella.

Men med fontänen är det annorlunda. Fagersta kommun vill ha den kvar och har försökt få ned volymen genom att sänka farten på vattnet och lägga i stenar för att bromsa upp fallet mot ytan. Men inget har hjälpt tillräckligt.

Men när miljö- och bygg efter flera års diskussioner i somras krävde besked av Fagersta kommun om vad som verkligen gjorts och ställde krav på en plan för åtgärder valde man att stänga av den helt istället.

Frågan var nyligen uppe i kommunens nyinrättade kultur- och fritidsutskott. Från tjänstemannahåll föreslogs att man måste klarlägga eventuell upphovsrätt till fontänens konstruktion innan större förändringar av den kan göras. Och att frågan om kostnader för möjliga åtgärder bör ingå, liksom alternativ placering.

Kultur- och fritidsutskottet beslutade att tjänstemännen ska presentera alternativ för fontänens framtida användning, och att en prisuppgift tas fram för en detaljerad bullermätning av en extern konsult.

Ett alternativ som nämnts av flera är att byta plats mellan Brinellfontänen och den mycket mindre spiralen i Vilhelminaparken. Eller att placera Brinellfontänen i ena delen av den så hårt kritiserade svarta fläcken, som då kan göras mindre iögonfallande samtidigt som fikagäster får den flyttade fontänen i blickfånget.

Men fontänen är byggd på plats och kan inte bara lyftas bort i sin helhet. Den omgivande betongen måste muras upp på nytt. Det rör sig dock inte om några hisnande summor.

%d bloggare gillar detta: