Många år av klagomål innan man tvingades stänga av fontänen på Brinelltorget

Redan 2015 inleddes trätan om att fontänen på Brinelltorget lät för mycket. Det kom att dröja 6 år innan den stängdes av i mitten av juli i år. Och nu hamnar räkningen hos Fagersta kommun, som kritiseras för passivitet de senaste åren.

Fagersta kommun byggde Brinelltorget med stöd av EU-pengar för att det skulle bli ett miljötorg och många har uppskattat fontänen som skapat liv och rörelse i centrum. Men för mycket liv anser framför allt en närboende familj som framfört klagomål i flera år om saken.

En boende har själv mätt bullernivån som visade på för höga värden och han fick medhåll av miljöexpertisen.

”I dagsläget smattrar fallande vatten direkt mot vattenytan. Vi har redan 2016 uppmätt ca 60 dB(A) vid den klagandes balkong. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller utomhus vid bostad innebär det ca 10 dB(A) för högt dagtid vardagar och 15 dB(A) för högt dagtid helg. Så ni bör ha som mål att få ner ljudnivån till åtminstone 45 dB(A) vid husfasaden”, skrev miljöinspektör Peter Östlund till Fagersta kommun.

Han förklarade att eftersom det varit mycket arbete med ärendet tänker miljö- och bygg nu debitera för de kostnader man haft.

”Det är verkligen med sanningen överensstämmande att ni, men inte minst jag och olika tjänstepersoner vid NVK under årens lopp, har nedlagt massor med arbetstid på detta ärende! En enda person upplever en fontän som buller, medan alla andra tacksamt tycks njuta av den i sommarvärmen”, skrev Fagerstas kultur- och fritidschef, Lena Sundholm till miljö- och bygg på försommaren. Och att hon bedömer att ett Brinelltorg utan fontän kan orsaka större och flera känsloyttringar än denna.

I ett telefonsamtal med Lena Sundholm i början av juni i år framför miljöinspektören önskemål om bättre återkoppling eftersom de många gånger skickat information utan att få någon respons. Kultur- och fritidschefen svarar då att hon ”tagit sitt ansvar i det medmänskliga perspektivet.”

Miljöenheten begär då in en skriftlig redogörelse för vad kommunen gjort och avser att göra för att sänka bullernivån.

”Jag håller med om att det är trevligt med fontäner men det är ju inte bra att det går ut över boendemiljön för närboende som vistas under lång tid med det konstanta ljudet i bakgrunden”, konstaterade Östlund i ett mejl till Fagersta kommun.

NVK har vidtagit olika åtgärder för att minska ljudet, men inte lyckats helt. De fick senast fram till 6 augusti på sig att vidta ljuddämpande åtgärder för att nå ljudnivån 50 db(A) dagtid vardagar samt 45 dB(A) dagtid lör, sön och helgdag. Annars kan ärendet gå vidare för beslut om eventuella påföljder. Effekten blev att fontänen stängdes av.

”Det bör inte vara omöjligt att skapa ett mer harmoniskt vattenfall. Observera att – – inte är ensamma om att tycka att fontänen blir påfrestande när man har det konstanta ljudet hela dagarna på sin uteplats. Det funkar inte längre att säga att de flesta tycker att fontänen är trevlig. Det upplever jag också, men har full förståelse för att det påverkar livet negativt för närboende att ha ett konstant högt brus vid sin uteplats, skrev miljöinspektören till svar.

– Ärendet har varit väldigt rörigt då det varit oklart vem av Fagersta kommun och NVK som egentligen har ansvaret. Vi kom slutligen fram till att Fagersta kommun är juridiskt ansvarig men NVK sköter själva driften av fontänen. Även NVK och Fagersta kommun har flera gånger under åren fått direkta klagomål från den klagande som inte gått vidare till oss, säger Peter Östlund till Fagersta Nyheter.

På måndagen fick miljöenheten besked från Fagersta kommun att fontänens framtid inte är avgjord men att det nu är kommunstyrelsen som är ansvarig eftersom kultur- och fritid ingår där sedan 1 juli i år.

OLA WAHLSTEN

%d bloggare gillar detta: