Hesa Fredrik fyller 90

I dag fyller Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten 90 respektive 35 år. Sveriges varningssystem är en viktig del av beredskapen inför kriser och krig. Från i dag blir det nytt ljud i signalen.

Många blir fortfarande förvånade när det börjar tjuta. Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Varningssignalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, sedan ljuder signalen igen. När faran är över hörs en längre signal i 30 sekunder.

VMA, Viktigt Meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och sms till mobiltelefoner.

Systemet för utomhusvarning har funnits länge och namnet Hesa Fredrik ska ha uppkommit när signalen testades för första gången 1931. Då påpekade Oscar Fredrik Rydqvist, krönikör på Dagens Nyheter, att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

– Vi har ett försämrat säkerhetspolitisk läge i vår omvärld och Sverige behöver ett robust totalförsvar för att möta hot mot vårt nationella oberoende och vår demokrati. Sveriges varningssystem är en viktig del av totalförsvaret säger Anders Johannesson, enhetschef på enheten för befolkningsskydd på MSB.

Lyssna på firarsången:

%d bloggare gillar detta: